Boligprodusentenes styringssystem

Som medlem kan du kjøpe lisens til Boligprodusentenes Styringssystem. Ved bruk av systemet følger Boligprodusentgarantien. Boligprodusentenes Forening garanterer deg støtte dersom det stilles spørsmål ved etterlevelse av krav.

Fordeler ved bruk av Boligprodusentenes Styringsystem:

 • Felles forståelse av regelverk - bransjens fortolkninger
 • Bygger på mange års erfaring med boligprodusenters praksis
 • Oppdateringer ved endringer i regelverket
 • Du får boligprodusentgarantien ved praksis i tråd med systemet


 - Morten Meyer, kvalitetssjef i Boligprodusentenes Forening

Dette får du som Boligprodusent

Bransjeutviklet styringssystem

Et system som inneholder foreningens fortolkninger av regelverket. Systemet er tilpasset medlemmenes salgsprosess, prosjektering og utførelse med tilhørende krav til kvalitetssikring. 

Tilgang på faginnhold

Som medlemsbedrift har du tilgang til styringssystemet gjennom HoltePortalen. Du får også kontraktene etter bustadoppføringslova og proff-kontraktene. Medlemsbedrifter kan også eksportere innholdet ved behov.

Oppdatert på myndighetskrav

Systemet omfatter krav innen plan- og bygningsloven, arbeidsmiljøloven (HMS), seriøsitetskrav og krav til allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkår samt forordning om personvern.

Rutiner

Håndbøker

 • Import av innholdet i Boligprodusentenes styringssystem
 • Varslinger når innhold er oppdatert
 • Viser alle dokumenter
 • Web- og appbasert


Dokumenter

Bruksdokumenter

 • Utfyllbare bruksdokumenter
 • Importer dokumenter fra Boligprodusentenes styringssystem
 • Web- og apptilgang til dokumentene

Kontrakter

I HoltePortalen

 • Egne maler kan enkelt flettes inn i  kontraktene
 • Opprett maler på prosjektnivå for gjenbruk i underprosjekter
 • Send e-post for signering eller gjennomsyn fra modulen

Inspeksjon

På papir og i app

 • Vernerunder, overtakelse, ferdigbefaring mm.
 • Appbaserte inspeksjoner med registreringer og signatur
 • Avviksbehandling  


Sjekklister

Kvalitetssikring

 • Papirbaserte sjekklister kan digitaliseres
 • Appbasert kvalitetssikring
 • Avviksbehandling  

Spesialtilbud til medlemsbedrifter

Som medlem i boligprodusentene får du et spesialtilbud på Boligprodusentenes Styringssystem og utvalgte moduler i HoltePortalen fra Holte. 


I tillegg får du med en tilpasset kom-i-gang opplæring av systemet.

Boligpakken

Kr 749,- /mnd

Boligprodusentenes styringssystem

Prosjektstyring

Sjekklister 

Inspeksjon

Rutiner 

Kontrakter

Kom-i-gang-opplæring/gjennomgang

(Inntil to timer med fagkonsulent inkludert)

Boligpakken Søk

Kr 1349,- /mnd

Boligprodusentenes styringssystem

Prosjektstyring

Sjekklister

Inspeksjon

Rutiner

Kontrakter

Holte ByggSøk

Kom-i-gang-opplæring/gjennomgang

(Inntil to timer med fagkonsulent inkludert)

Brit Ohma sitter på kontoret og jobber med en kvalitetsplan. Hun skal ut til en ny medlemsbedrift i Hellvik Hus-kjeden for å få dem «inn i folden».

Med Boligprodusentenes Styringssystem i bunn, søker Fjogstad Hus hele tiden å ta i bruk digitale verktøy og løsninger som forenkler arbeidshverdagen.

En av våre dyktige fagkonsulenter vil hjelpe deg med å gå gjennom HoltePortalen og de spesifikke modulene du har valgt å abonnere på.

I samarbeid med Holte

Holte overtok i 2016 ansvaret for distribusjon av Boligprodusentenes felles styringssystem. Man startet da umiddelbart arbeidet med å tilgjengeliggjøre styringssystemet på Holte-plattformen som den fremtidige heldigitale løsningen. På Holte-plattformen er det laget en publiseringsløsning som sikrer at medlemsbedriftene faktisk benytter det samme digitaliserte faginnholdet inn i sin virksomhet.


I den senere tiden har man ferdigstilt et API for faginnholdet i styringssystemet. Dette brukes av medlemsbedrifter som sitter på et eget Fagsystem og som ønsker å abonnere på en sømløs integrasjon mot Holte-plattformen. Disse medlemmene har en videredistribusjonsavtale med Holte på vegne av Foreningen.

Holte