Holte ByggSøk

Med Holte ByggSøk er byggesak blitt mindre komplisert og mer effektivt.


Som medlem i Maskinentreprenørenes forbund får du full tilgang til Holte ByggSøk til en spesielt gunstig pris.

Pil høyre
Pil høyre

Slik fungerer det

Slik fungerer det 4.0
Utarbeidelse av byggesøknaden blir enklere og går mye raskere
 • Informasjon gjenbrukes, unødvendig informasjon og valg skjules, valideringsregler gir deg styring
 • Gjennomføringsplanen suppleres med informasjon og ansvarsretter opprettes automatisk
 • Automatisk utregning av utnyttelsesgrad
Spar tid og store kostnader på nabovarsling
 • Unngå pakking av konvolutter, kø på posten og kostnader ved å sende nabovarsel rekommandert
 • Naboer velges enkelt fra kart og varselet sendes naboene fullelektronisk via Altinn
 • Du har alltid oversikt over hvem som er varslet og ev. merknader legger seg automatisk inn i søknaden
Ansvarlige foretak kan raskt signere ansvarsrett digitalt i Altinn
 • Ansvarsretter opprettes i søknaden og sendes Altinn for signering
 • Foretakene logger seg inn på Altinn hvor de kan bekrefte eller endre ansvaret og signere elektronisk
 • Gjør foretaket endringer i Altinn ang. ansvarsområde eller tiltaksklasse, oppdateres gjennomføringsplanen automatisk
Kontroll av søknaden før innsending til Altinn
 • Det kreves ulik informasjon for ulike søknader og tiltakstyper, dette forstår systemet automatisk
 • Du vil enkelt se symboler som indikerer at viktig informasjon mangler
 • Hvis søknaden viser røde symboler, vil du ikke få sendt inn søknaden før dette er rettet

Holte ByggSøk for maskinentreprenøren

Er du maskinentreprenør OG ansvarlig søker? Da BØR du lese dette!


Holte ByggSøk er et digitalt byggesøknadssystem som er utarbeidet bl.a. i samarbeid med Boligprodusentene, men er så absolutt ikke et søknadssystem kun for boligbyggere. Selv om det har vært viktig for oss å lage en løsning som fungerer godt på komplekse søknader, fungerer systemet like godt for de mindre komplekse sakene. Ikke det at tiltakene som faller innunder maskinentreprenørene er enkle altså, men dokumentasjonskravet i søknadene kan kanskje være noe annerledes. Hos oss er uansett ingen søknad for stor eller for liten.


Lise Budde - Byggesakssjef i Holte AS

title

Klar til å komme i gang med Holte ByggSøk?

Send oss en henvendelse i dag og effektiviser din arbeidshverdag.

Rett skal være lett!

I samarbeid med:

DiBK

Fellestjenester BYGG

Fellestjenester BYGG er en digital regelverksplattform

som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune. Dermed blir det enklere for søkeren å levere komplette byggesøknader. Fellestjenester BYGG er utviklet av Direktoratet for byggkvalitet.


Les mer på dibk.no/fellestjenesterbygg

Fellestjenester BYGG bruker Altinn som teknisk plattform og KS FIKS Meldingsformidler til innsending av søknader og videre dialog med søkeren.

Altinn

Les mer om FIKS på ks.no