SmartKalk

DDS-CAD Byggsmester

DDS-CAD Byggmester er et enkelt tegneprogram, spesielt tilpasset byggmestere og tømrere. Programmet er svært nyttig for deg som arbeider med planlegging, tegning, salg og bygging av hus, hytte og garasje. 

SmartKalk

Tilrettelagt for det norske byggmarkedet.

Med DDS-CAD ByggMester kan du spare tid og kostnader ved å selv utføre tegnejobben – direkte i dialog med kjøper.

DDS-CAD Byggmester inneholder:

  • animasjon av ferdig bygg, perspektiv-, plan-, fasade- og snittegninger
  • definerte byggeobjekt som vegg, vindu, dør osv.
  • automatisk målsetting
  • produksjonstegninger i 2D og 3D
  • stykk- og kapplister samt mengdelister
  • mengdeberegninger (ihht. bjelkelag- og takplan fra konstruksjonsmodellen)
  • dør- og vindusskjermer

Nøkkelfunksjoner i DDS/CAD Byggmester

Tenk deg en hverdag hvor arbeid automatiseres og forenkles samtidig som oppdatert informasjon alltid er tilgjengelig for alle parter i et byggeprosjekt. Om du starter med en enkel skisse eller importerer modeller fra et annet CAD system, vil du intuitivt og raskt bygge opp komplette 2D og 3D-modeller med tilhørende kapp- og stykklister. DDS-CAD Arkitekt beregner automatisk glassareal iht nye regler i TEK17. 

Fotorealistisk presentasjon

Umiddelbar visuell tilbakemelding på dine valg gir deg bedre løsninger. At du kan bevege deg rundt i huset, åpner for en ny dimensjon i kommunikasjonen med kunden. Du kan enkelt hente ut relevant dokumentasjon.

Korreksjoner/omarbeiding

I DDS-CAD Byggmester omarbeider du tegninger og planer ved å endre i 3D-modellen. Fordi korrigeringer er foretatt i modellen, er du sikret full samhørighet.

Skisseverktøy

På en enkel måte bygger du opp en 3D modell. Med DDS-CAD Arkitekt kan du umiddelbart betrakte modellen fra alle vinkler.

Bjelkelag

Fra bjelkelagsområde kan det genereres opp forslag til bjelkelag inklusive kant-, veksel- og modulbjelker og du kan interaktivt tilpasse bjelkene til bygningsmessige krav og målsette dem.

Stenderverk - veggelement

Stenderverksmodulen er tilpasset enten pre-cut eller elementproduksjon av vegger og er i høy grad fullautomatisert .

Arkmal for gulv/vegg/takelement

Hvert element kan legges ut på et eget ark (A3/ A4) ferdig målsatt og med tilhørende kappliste. Forskjellig layout

kan velges og bruker kan også enkelt bygge opp egne arkmaler.


Kappliste/materialliste

Kapplisten vil inneholde all relevant informasjon for hver bjelke; type, dimensjon, lengde, kappvinkler, detaljhenvisninger, bjelkenummer, antall. Alternativt også en egen “etasjeliste”, løpemeterliste og materialliste.

3D model

En kan når som helst ta opp en komplett 3D modell av trekonstruksjonen inklusive bjelkelag, vegger og sperrer/takstoler.

På denne kan en også ta inn andre BIM modeller for tverrfaglig kontroll, f.eks passer ventilasjonsanlegg inn?


Eksport til TEK-sjekk Energi

DDS-CAD Arkitekt fyller inn feltene automatisk i TEK-sjekk Energi regnearket direkte fra modellen/prosjektet en jobber med. Alle nødvendige arealer og volumer med tilhørende informasjon (u-verdi ol.) fylles inn i regnearket.

Hør hva Holtes egen DDS-CAD-ekspert sier!

Hvis du skal på kurs eller trenger hjelp med DDS-CAD er det Justin Seawright som er mannen. Han er teknisk tegner og kommer opprinnelig fra Australia. I 14 år har han hatt gleden av å tegne hus og hytter i DDS-CAD. 

Justin Seawright - Fagkonsulent, Holte as

Kom i gang i dag 

KJØP DDS-CAD

PRØV GRATIS

Fra kr 1120,- /mnd.*

GRATIS I 30 DAGER

* Pluss etablering

Du trenger ikke registrere betalingskort

DDS-CAD Byggmester er et enkelt tegneprogram

Spesielt tilpasset byggmestere og tømrere

Spar tid og kostnader ved å selv utføre tegnejobben

 Animasjon av ferdig bygg 

Perspektiv-, plan-, fasade- og snittegninger

Forkort beslutningsprosessen ved å gjøre eventuelle endringer fortløpende.

Last ned og prøv selv

Vi hjelper deg i gang

Fullversjon av DDS/CAD Byggmester

Kom-i-gang veileder

Få støtte og hjelp ved behov

Lastes ned til din datamaskin

Kom i gang i dag

Klar til å komme i gang?