Holte ByggSøk

- siste nytt

Her vil vi legge ut nyttig og viktig informasjon for deg som bruker Holte ByggSøk.
For komplett oversikt over ny funksjonalitet, endringer og feilrettinger, se endringsloggen i HoltePortalen.


Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Holte ByggSøk er oppdatert med innsendelse for supplering/endring av ansvar:

17.01.2020

Denne innsendingsformen gir deg mulighet til å endre gjennomføringsplan og ansvarsretter, og kan benyttes når du skal:

 • Supplere søknaden med ansvarsrett for foretak.
  Eks: Søknaden er sendt inn, og skal suppleres opp med utførende eller kontrollerende foretak, der foretakene ikke tidligere var valgt.

 • Korrigere tidligere innsendt gjennomføringsplan og ansvarsretter.
  Eks: Kommunen krever annen tiltaksklasse eller endret beskrivelse av et ansvarsområde, og du må korrigere tidligere innsendt ansvarsrett og gjennomføringsplan.

 • Melde inn endring av ansvarsfordeling i prosjektet.
  Eks: Et nytt foretak overtar ansvaret for et ansvarsområde som tidligere har vært ansvarsbelagt et annet foretak, eller man skal legge til ytterligere funksjoner/ansvarsområder til søknaden.

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

Gratis webinar for deg som vil bruke systemet så effektivt som mulig

Kom i gang med Holte ByggSøk

Nye datoer for januar - Juli 2020 er ute!


Hvordan komme i gang med Holte ByggSøk

 • Om Altinn-rettigheter
 • Opprette prosjekt
 • Tildele roller

Funksjonalitet i Holte ByggSøk

 • Valideringsregler
 • Nabovarsling
 • Fag og foretak

Det vil bli satt av noe tid til eventuelle spørsmål når agenda er gjennomført.

Klikk på knappen under for å velge tidspunkt og melde deg på

Viktig info om kommunereformen 2020 for deg som bruker Holte ByggSøk!

30.12.2019

Når kalenderen viser 2020, vil én av tre nordmenn ha fått ny kommune. En rekke eiendommer i disse kommunene får også nye gnr/bnr og adresser. Alt dette får betydning for deg som bruker Holte ByggSøk.
Eiendomsinformasjonen må oppdateres

Har du opprettet en søknad i Holte ByggSøk som ennå ikke er sendt inn til kommunen, må du etter 1.1.2020 oppdatere eiendomsinformasjonen i den aktuelle søknaden dersom denne har fått nytt kommunenummer. Forsøker du å sende inn en søknad med matrikkelinformasjon som ikke lenger er i bruk, vil søknaden bli avvist av Altinn. Det samme gjelder dersom du forsøker å nabovarsle eller gjennomføre andre handlinger som krever pålogging i Altinn. Du må selv ha kjennskap til nytt kommunenavn og evt. nytt gnr/bnr og adresse.


Vi anbefaler for ordens skyld at du oppdaterer eiendomsinformasjon både på prosjektnivå og i søknaden. Ved registrering av eiendomsinformasjon henter vi informasjonen fra matrikkelen, denne skal oppdateres 1.1.2020. Vi anbefaler at du ikke sender inn søknader denne dagen.


Nedetid hos Altinn

På grunn av kommune- og regionreformene skal adresser oppdateres i Altinn. Altinn har derfor varslet nedetid 1.1.2020 i tidsrommet 17:00 til ca. 23:00.

I denne perioden vil du ikke kunne gjennomføre handlinger i Holte ByggSøk som krever pålogging i Altinn. Eksempler på dette er nabovarsling, innhenting av signaturer på ansvarsretter, forhåndsvise eller sende inn søknaden.


Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

ByggSøk oppdatert med maler for Fag og Foretak

08.11.2019

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Det er nå mulig å lagre Fag og foretak (gjennomføringsplan) som mal, både med og uten foretaksopplysninger. Dette innebærer at du enkelt kan gjenbruke et eksisterende oppsett på ansvarsområder og ansvarlige foretak i nye byggesaker.


Har du allerede et prosjekt hvor du har lagt inn en del opplysninger i Fag og Foretak, kan det enkleste være å lagre dette oppsettet som mal. Hvis du ikke har det, kan maler for Fag og Foretak opprettes fra bunnen av i bedriftsområdet. Ytterligere administrering og tilpasninger av malene gjøres på bedriftsnivå.


Prosjektområde

 • Opprette mal fra et eksisterende oppsett i Fag og Foretak


Bedriftsområde

 • Opprette mal fra bunnen av
 • Endre navn og beskrivelse av en mal
 • Opprette / endre / slette ansvarsområder til en mal


Komplette endringsnotater

Lyst til å komme i gang med Holte ByggSøk?

Send oss en henvendelse i dag og effektiviser din arbeidshverdag.

Rett skal være lett!

Funnet feil, mangler eller har tips?

Bruk knappen under og send oss en hendvendelse igjennom vår supporttjeneste