Holte ByggSøk

- siste nytt

Her vil vi legge ut nyttig og viktig informasjon for deg som bruker Holte ByggSøk.
For komplett oversikt over ny funksjonalitet, endringer og feilrettinger, se endringsloggen i HoltePortalen.


Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Holte ByggSøk v. 2.19

23.09.2020

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Det er kommet nye forbedringer i Holte ByggSøk for lettere å styre søknadsprosessen og sikre at riktig person blir mottaker av varsler i byggesaken. 

 1. Egen prosjektliste som viser søknadsprosessen (vises både på «min side» og «min bedrift»).
 2. Loggføring av hvem som oppretter, sender inn, annullerer og gjenåpner søknader.
 3. Med nytt menyvalg «Saksansvarlig» - kan ansvarlig for byggesaken tilordnes og få tilpassede varsler.
 4. Nytt menyvalg «Notater» - her kan du også opprette oppgave til notatet.
 5. DOK – Egnethetsanalyse av det offentlige kartgrunnlaget, kan hentes ut om eiendommen fra Geodata.
 6. Sjekk mot det sentrale godkjenningsregisteret – om de ansvarlige foretakene har SG.

Komplette endringsnotater

Holte ByggSøk v. 2.18

01.07.2020

Holte ByggSøk er igjen oppdatert med ny versjon.

I versjon 2.18 har flere nyttige funksjoner kommet på plass i programvaren.


Du kan nå låse opp opplysninger i Fag og Foretak selv om ansvarsområdet er satt som avsluttet. Drag and drop er implementert for opplasting av vedlegg. Under knappen "Lag skjema"  kan du tilpasse PDFer for manuell utfylling og signering. I tillegg til flere andre endringer.

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

Holte ByggSøk oppdatert til versjon 2.17

08.05.2020

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

Vi i Holte jobber hele tiden hardt for å forbedre og utvikle vår programvare. I Holte ByggSøk versjon 2.17 er det blitt enklere å se om søknader er levert kommunen eller ikke. Og hvis det skulle hende at Fellestjenester BYGG eller Altinn er nede, vil SEND-knappene hos deg bli deaktivert, slik at det ikke skal være mulig å sende noe som ikke kan mottas.


Hovedformålet med denne oppdateringen har altså vært å sikre at innsendinger ikke feiler og gjøre brukeren i stand til å håndtere feilsituasjoner - f.eks. kan en feilet søknad rettes opp og sendes på ny. I tillegg har det blitt lagt til en funksjon som viser driftsmeldinger til deg som kunde, samt en hel rekke med andre nyttige forbedringer.

Holte ByggSøk er oppdatert med nye brukervennlige funksjoner

17.03.2020

Oppdateringene denne gangen kommer som en følge av ønsker fra dere som kunder:

 • Mulighet for å laste opp filer direkte fra Dokumentmodulen til Holte ByggSøk.
 • Nabovarsel: Mulig å laste opp vedlegg både fra aktiv søknad og fra Dokumentmodulen.
 • Bedre kontroll av naboinformasjon. Når opplysninger mangler, vises feilikon og du får ikke sendt nabovarsel til denne.
 • Tydeliggjort med fargebruk at søknader er sendt og annullert.

Komplette endringsnotater

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Holte ByggSøk er oppdatert med ny versjon av nabovarsling og eksportmuligheter fra Fag og foretak:

01.04.2020

Holte ByggSøk er igjen oppdatert med ny versjon. 


Det er hovedsakelig nabovarslingkapittelet som er oppdatert med nye funksjoner, men vi vil også fremheve muligheten for å eksportere oversikten i Fag og foretak til Excel. 


Denne kan være svært nyttig å ha for både tiltakshaver og for de andre foretakene som er involvert i byggesaken, og nå er denne oversikten enkel å tilpasse og sende videre.  

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

Oppdaterte kartdata i Nabovarslingsløsningen i Holte ByggSøk

27.03.2020

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Oppdatert kart og grunnlagsdata i nabovarslingsmodulen

Med nytt kart og kartfunksjonalitet er nabokartet betydelig forbedret. 


Nabokartet involverer store endringer, og som følge av dette må nabolister opprettes på nytt. Eiere som har mottatt varsel tidligere, vil fortsatt være tilgjengelig under statusfanen og i rapportvisningen.


Obs! Nabovarslingskartet fungerer dessverre ikke i nettleseren Internett Explorer for øyeblikket. Vi forsøker å få fikset dette, men inntil videre anbefaler vi å bruke en mer moderne nettleser, som f.eks. Google Chrome, Firefox og Edge.


Komplette endringsnotater

Holte ByggSøk er oppdatert med nye brukervennlige funksjoner

17.03.2020

Oppdateringene denne gangen kommer som en følge av ønsker fra dere som kunder:

 • Mulighet for å laste opp filer direkte fra Dokumentmodulen til Holte ByggSøk.
 • Nabovarsel: Mulig å laste opp vedlegg både fra aktiv søknad og fra Dokumentmodulen.
 • Bedre kontroll av naboinformasjon. Når opplysninger mangler, vises feilikon og du får ikke sendt nabovarsel til denne.
 • Tydeliggjort med fargebruk at søknader er sendt og annullert.

Komplette endringsnotater

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Vedrørende SOSI-filer i byggesaker

02.03.2020

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Mange kunder spør om muligheten til å sende inn SOSI-filer gjennom Holte ByggSøk, fordi de erfarer at kommunene krever dette. 


Vi har undersøkt muligheten med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), som setter reglene for datamodellen til Fellestjenester bygg. 


DiBK svarer at kommunene ikke kan kreve denne filtypen, og vil dermed ikke legge til rette for at SOSI-filer kan innsendes gjennom de nye digitale søknadssystemene, herunder Holte ByggSøk.

Her finner du DiBKs uttalelse.

Holte ByggSøk er oppdatert med ny versjon av nabovarsling

28.02.2020

Fellestjenester BYGG har gjort vesentlige forbedringer og feilrettinger som berører nabovarslingstjenesten, og Holte ByggSøk har nå oppdatert til denne versjonen av nabovarsling (versjon 4). 


Som bruker av Holte ByggSøk vil du merke forbedringene ved blant annet at:


 • Hvis en nabo eier flere av eiendommene som varsles, vil naboen nå motta kun ett varsel i Altinn (i motsetning til tidligere da man mottok ett varsel per eiendom). I meldingen fremkommer alle naboeiendommene i en oversiktlig liste.
 • Fordi naboen kun mottar ett nabovarsel, kan denne også kun gi ett svar på varselet. Dette sikrer at samme nabo ikke kan gi ulikt svar på varselet.
 • Distribusjonen av nabovarsler er rettet slik at den ikke stopper opp selv om det er feil på en mottaker. Tidligere var det slik at hele sendingen ble feilmeldt, men nå er det kun de distribusjonene som ikke kan gjennomføres som merkes som feilet.
 • Status-fanen er tilpasset den nye versjonen av nabovarslingen. Standard visning av statuslisten viser nå kun én rad per eier/hovedvarsel. Ønsker man å se alle de tilknyttede varslene for hver eier, krysser man av for «Vis tilknyttede varsler». Disse vises da som underrader til hovedvarselet.


Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Eksempel på visning av status-fanen der tilknyttede varsler vises:

Holte ByggSøk er oppdatert med bedre statussporing på nabovarsler og arkiv for samsvarserklæringer

21.02.2020

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Nabovarsel

 • Bedre statussporing av varslene. Fokuset er nå lagt på naboene, ikke kun på selve varselet.

 • Status på varslede naboer er mer oversiktlig. Det er også lagt til rette for å registrere samtykker og merknader manuelt på den enkelte nabo.

 • Lagt til rette for å håndtere manuell varsling av naboer, også med tanke på å holde oversikt over status og merknader.

Filarkiv for samsvars- og kontrollerklæringer

 • Nytt valg i venstremenyen: Samsvarserklæringer.
 • Starter du midt i en søknadsprosess, f.eks. med en brukstillatelse, kan du samle alle gamle samsvarserklæringer her – erklæringer fra historiske milepæler.
 • Hvis man i søknaden laster opp en ny versjon av en samsvarserklæring, vil likevel den første versjonen beholdes i arkivet. Vi vil aldri overskrive en signert samsvarserklæring. Dette er veldig greit dersom et foretak f.eks. sender inn samsvarserklæringer for både for IG 1, IG 2 og IG 3. Da beholdes alle filene i arkivet - mens det er kun opplysningene om den siste som oppdateres i gjennomføringsplanen.
 • Opplasting av samsvarserklæringer skal altså fortsatt foregå i ansvarskapittelet fane 2. Her settes også datoen som kommer i gjennomføringsplanen.

Disse endringene er gjort for å sikre god håndtering av samsvars- og kontrollerklæringer når vi får på plass digital signering av disse skjemaene.

Komplette endringsnotater

Søknader sendt fra Holte ByggSøk – husk å følge med på kommunens postlister!

23.01.2020

Kommunene har dessverre ulik praksis å motta digitale søknader på. Det varierer mellom eByggesak, SvarInn og Altinn.

Etter kommunereformen 1. januar 2020, ser vi en liten økning i at byggesøknader sendt inn via FtB/Altinn ikke blir registrert mottatt av kommunene. 


Dette kan skyldes to ting:

 • Kommunen har ikke kunngjort nytt organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene, slik at FtB ikke har plukket opp det nye organisasjonsnummeret.
 • Kommunen har ikke satt opp SvarInn på det nye organisasjonsnummeret ennå.

I tillegg har vi sett at enkelte kommuner, som mottar i Altinn, av ulike årsaker har problemer med å se at de har mottatt digitalt innsendte søknader.


Holte oppfordrer derfor deg som ansvarlig søker å følge opp kommunen etter 2-3 dager for å sjekke om saken din er mottatt og registrert slik at saksbehandlingstiden overholdes. Følg derfor med på kommunens postlister, eller kontakt kommunen direkte.


Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Holte ByggSøk er oppdatert med innsendelse for supplering/endring av ansvar:

17.01.2020

Denne innsendingsformen gir deg mulighet til å endre gjennomføringsplan og ansvarsretter, og kan benyttes når du skal:

 • Supplere søknaden med ansvarsrett for foretak.
  Eks: Søknaden er sendt inn, og skal suppleres opp med utførende eller kontrollerende foretak, der foretakene ikke tidligere var valgt.

 • Korrigere tidligere innsendt gjennomføringsplan og ansvarsretter.
  Eks: Kommunen krever annen tiltaksklasse eller endret beskrivelse av et ansvarsområde, og du må korrigere tidligere innsendt ansvarsrett og gjennomføringsplan.

 • Melde inn endring av ansvarsfordeling i prosjektet.
  Eks: Et nytt foretak overtar ansvaret for et ansvarsområde som tidligere har vært ansvarsbelagt et annet foretak, eller man skal legge til ytterligere funksjoner/ansvarsområder til søknaden.

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

Gratis webinar for deg som vil bruke systemet så effektivt som mulig

Kom i gang med Holte ByggSøk

Nye datoer for januar - Juli 2020 er ute!


Hvordan komme i gang med Holte ByggSøk

 • Om Altinn-rettigheter
 • Opprette prosjekt
 • Tildele roller

Funksjonalitet i Holte ByggSøk

 • Valideringsregler
 • Nabovarsling
 • Fag og foretak

Det vil bli satt av noe tid til eventuelle spørsmål når agenda er gjennomført.

Klikk på knappen under for å velge tidspunkt og melde deg på

Viktig info om kommunereformen 2020 for deg som bruker Holte ByggSøk!

30.12.2019

Når kalenderen viser 2020, vil én av tre nordmenn ha fått ny kommune. En rekke eiendommer i disse kommunene får også nye gnr/bnr og adresser. Alt dette får betydning for deg som bruker Holte ByggSøk.
Eiendomsinformasjonen må oppdateres

Har du opprettet en søknad i Holte ByggSøk som ennå ikke er sendt inn til kommunen, må du etter 1.1.2020 oppdatere eiendomsinformasjonen i den aktuelle søknaden dersom denne har fått nytt kommunenummer. Forsøker du å sende inn en søknad med matrikkelinformasjon som ikke lenger er i bruk, vil søknaden bli avvist av Altinn. Det samme gjelder dersom du forsøker å nabovarsle eller gjennomføre andre handlinger som krever pålogging i Altinn. Du må selv ha kjennskap til nytt kommunenavn og evt. nytt gnr/bnr og adresse.


Vi anbefaler for ordens skyld at du oppdaterer eiendomsinformasjon både på prosjektnivå og i søknaden. Ved registrering av eiendomsinformasjon henter vi informasjonen fra matrikkelen, denne skal oppdateres 1.1.2020. Vi anbefaler at du ikke sender inn søknader denne dagen.


Nedetid hos Altinn

På grunn av kommune- og regionreformene skal adresser oppdateres i Altinn. Altinn har derfor varslet nedetid 1.1.2020 i tidsrommet 17:00 til ca. 23:00.

I denne perioden vil du ikke kunne gjennomføre handlinger i Holte ByggSøk som krever pålogging i Altinn. Eksempler på dette er nabovarsling, innhenting av signaturer på ansvarsretter, forhåndsvise eller sende inn søknaden.


Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

ByggSøk oppdatert med maler for Fag og Foretak

08.11.2019

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Det er nå mulig å lagre Fag og foretak (gjennomføringsplan) som mal, både med og uten foretaksopplysninger. Dette innebærer at du enkelt kan gjenbruke et eksisterende oppsett på ansvarsområder og ansvarlige foretak i nye byggesaker.


Har du allerede et prosjekt hvor du har lagt inn en del opplysninger i Fag og Foretak, kan det enkleste være å lagre dette oppsettet som mal. Hvis du ikke har det, kan maler for Fag og Foretak opprettes fra bunnen av i bedriftsområdet. Ytterligere administrering og tilpasninger av malene gjøres på bedriftsnivå.


Prosjektområde

 • Opprette mal fra et eksisterende oppsett i Fag og Foretak


Bedriftsområde

 • Opprette mal fra bunnen av
 • Endre navn og beskrivelse av en mal
 • Opprette / endre / slette ansvarsområder til en mal


Komplette endringsnotater

Lyst til å komme i gang med Holte ByggSøk?

Send oss en henvendelse i dag og effektiviser din arbeidshverdag.

Rett skal være lett!

Funnet feil, mangler eller har tips?

Bruk knappen under og send oss en hendvendelse igjennom vår supporttjeneste