Holte ByggSøk- siste nytt

Her vil vi legge ut nyttig og viktig informasjon for deg som bruker Holte ByggSøk.
For komplett oversikt over ny funksjonalitet, endringer og feilrettinger, se endringsloggen i HoltePortalen.


Meld deg på vårt dedikerte nyhetsbrev fra byggesaksavdelingen. Står du på denne listen får du nyheter om byggesak, Holte ByggSøk og gratis webinarer rett i innboksen din.

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

12.06.2024

Driftsmelding

Driftsmelding:

Vi ser at noen e-postutsendelser fra HoltePortalen blir oppfattet som søppelpost (spam) hos noen mottakere.


Vi jobber med å få på plass en løsning så raskt som mulig, men anbefaler at alle som sender e-post fra systemet kontakter mottakere for å sikre at de har mottatt utsendelsen.


Programvare som er berørt:

 • HoltePortalen – alle moduler
 • Holte ByggSøk

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

17.02.2023

Ny innlogging i ID-porten

Byggere

Vi har nå byttet til OIDC/OAuth2 for innlogging i ID-Porten. Den grunnleggende påloggingen er den samme som tidligere, men etter innlogging må man godta at "applikasjonen" - i dette tilfellet Holte ByggSøk, får tilgang til deler av informasjon i Altinn.

Ved å trykke "Godta" gir du Holte ByggSøk tilgang til å:

 • opprette Altinn-meldinger, som nabovarsler og søknadsskjemaer.
 • hente ut og liste opp meldingene i innboksen til brukeren.
 • sende inn og signere søknader, nabovarsler og direktesignering av ansvarserklæringer.

Dersom du ikke godtar dette, avbrytes påloggingen og du får ikke benyttet deg av digitale innsendinger.


OIDC/OAuth2 er nå valgt som innlogging til ID-porten fordi den eldre cookie-baserte innloggingsmetoden er utdatert og vil med tiden ikke lenger støttes av flere nettlesere. Den nye metoden er også mer konsistent på tvers av nettlesere og plattformer.

Byttet vil hjelpe på problemer med informasjonskapsler og vil også redusere uforståelige feilmeldinger som kan dukke opp ved innsendelser til Altinn.


Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

16.12.2022

Heldigital søknad om Arbeidstilsynets samtykke

Jobber du med arbeidsbygninger?

Nå kan du sende inn en heldigital søknad om Arbeidstilsynets samtykke og få denne behandlet av Arbeidstilsynet på få minutter. Den nye søknadsløsningen er inkludert i Holte ByggSøk.


Med Holtes søknadsløsning for Arbeidstilsynets samtykke er det nå mulig å få automatisk samtykke fra Arbeidstilsynet dersom alle lovkrav oppfylles. Dette vil spare tiltakshaver for kostbar ventetid! Mens manuell saksbehandlingstid kan være fire til tolv uker, vil det automatisk genererte vedtaket være klart på få minutter.


Hvis ett eller flere krav i egenerklæringen (sjekklistepunktene) ikke er erklært oppfylt, vil saken sendes videre til manuell behandling. Arbeidstilsynet vil i hovedsak rette fokus mot akkurat disse forholdene i saksbehandlingen, og derfor vil søknadsløsningen føre til kortere saksbehandlingstid også for søknader som går til manuell behandling. Altså er dette en vinn-vinn-situasjon uansett!


Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

07.09.2022

NYHET: Kopiering av søknader

Holte ByggSøk er oppdatert med en ny og etterlengtet funksjonalitet! Du kan nå opprette en ramme eller en ett-trinns ved å kopiere en eksisterende byggesøknad


Den nye søknaden som opprettes, kan gjenbruke både ansvarlige foretak, vedlegg og opplysninger gitt i de ulike kapitlene. 


Bruk knappen "Opprett ramme/ett-trinns fra kopi" til høyre for "Opprett søknad", som du finner på hovedsiden til "Byggesøknad" i Holte ByggSøk.


Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

20.04.2022

Søknad om supplering - ny innsending i Holte ByggSøk

Byggere

Vi har nå lansert enda en innsending: Søknad om supplering. Denne gjør det mulig å sende inn tilleggsdokumentasjon til søknaden, som en del av prosessen i prosjektet ditt. Tilleggsdokumentasjon kan være dokumentasjon kommunen har bedt om via mangelbrev eller dokumentasjon du ser behov for å ettersende til søknaden din.


Modulen har også fått en ny meny i venstremargen: "Mangler". Under denne menyen vil alle manglene i byggesaken din listes opp, og som vil gi deg god oversikt om manglene er besvart eller ikke, eller om de skal svares ut ved en senere anledning. Her kan du også finne mangler fra kommunen som er innhentet digitalt, dvs. hvis kommunen har en slik tjeneste.


Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

25.02.2022

Viktig informasjon om Holte ByggSøk

I natt ble Holte ByggSøk oppdatert med endringer som påvirker deg!

Endringene er knyttet til ansvarsdokumenter, herunder milepælene i gjennomføringsplanen og innhenting av samsvars- og kontrollerklæringer.


Overgangen til ny signeringsløsning for ansvarsrett, samsvars- og kontrollerklæring har presset frem behov for enkelte endringer i Holte ByggSøk. Dersom din umiddelbare reaksjon til endringene ikke er et jubelbrøl, kan vi med glede si at den siste av de to endringene i langt større grad vil bidra til riktig innhold i søknaden din og dermed også sikre deg bedre juridisk.


Klikk på knappen under for å se alle endringene

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

28.01.2022

Signering av flere ansvarsområder samtidig

Holte ByggSøk er oppdatert med en etterlengtet funksjon. Nå kan foretak som påtar seg ansvarsrett for flere fagområder i et prosjekt, signere ansvarserklæringene samtidig. Ikke bare vil dette redusere antall vedlegg i søknaden, men det vil også redusere antall e-poster til ansvarlige foretak og antall pålogginger i Signeringstjenesten for ansvarlige foretak.


Når du trykker på knappen "Send til signering" for et ansvarsområde, sjekker vi om det finnes flere ansvarsområder for samme organisasjonsnummer og kontaktperson. Finnes dette, vil en popup åpnes som lister opp disse ansvarsområdene. Du kan selv velge om de skal signeres sammen eller hver for seg.

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

22.12.2021

Ny signeringstjeneste for ansvarlige foretak

Holte ByggSøk er oppdatert til den nye signeringsløsningen fra Direktoratet for byggkvalitet. Dette betyr at erklæringer om ansvar, samsvar og kontroll som sendes ansvarlige foretak fra og med 22. desember, signeres gjennom den nye signeringstjenesten via en lenke foretakene mottar på e-post. (Erklæringene vil ikke lenger komme i innboksen i Altinn). 


De signerte erklæringene sendes automatisk til ansvarlig søker og legger seg også inn i byggesøknaden som tidligere. Du vil også finne de signerte erklæringene i venstremenyen "Arkiv for erklæringer".


Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

26.10.2021

Holte ByggSøk versjon 2.24 og 2.25

Byggere

Holte ByggSøk oppdateres med flere nye funksjoner og forbedringer i løpet av denne uken.


Tiltakshavers signatur

Nå kan endelig tiltakshaver signere søknaden digitalt! Selv om det ikke har vært et krav om at tiltakshaver skal signere de digitale søknadene, er dette en funksjon mange har etterspurt.


Oppdatert nabovarselveiviser

Denne gir deg bedre kontroll over vedleggene i nabovarselet.


Enkel opplastning av filer fra dokumentmodulen

Benytter du dokumentmodulen som filarkiv? Hvis ikke er kanskje tiden moden for det! Nå vil man med et par tastetrykk enkelt kunne hente filer med tilhørende informasjon fra dokumentmodulen og inn i søknaden. Gjelder foreløpig for funksjonen "last opp mange filer".


Flere funksjoner og ansvarsområder i samme erklæringen

Har et foretak flere funksjoner/ansvarsområder kan disse nå flettes samme i en ansvarsrett. Men, i første omgang gjelder dette kun ved funksjonen "signer nå" eller der man lager en manuell blankett.

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

09.06.2021

Holte ByggSøk v. 2.23

Holte ByggSøk er nå oppdatert med flere nyttige funksjoner og forbedringer – faktisk er mange av forbedringene i versjon 2.23 takket være gode innspill fra dere som bruker løsningen!


Forbedret vedleggshåndtering

I denne versjonen kan du enkelt hente inn flere vedlegg til søknaden samtidig, både når du laster opp filer fra egen filserver eller ved funksjonen "drag and drop". Som mange kjenner til må hver fil tilegnes en vedleggsgruppe og en vedleggstype. Takket være gode innspill fra dere har vi lagt til litt "smartness" i denne prosessen. Når filene hentes inn i søknaden vil vi foreslå vedleggsgruppe og vedleggstype automatisk for deg, så langt det lar seg gjøre. Automatikken baserer seg på filnavnet. (Utover høsten vil vi se på tilsvarende forbedringer både ved opplastning av filer i nabovarselet og ved opplastning av filer fra dokumentregisteret).


Forbedret valideringsregler rundt ansvarskapittelet og gjennomføringsplanen

I byggesaker med mange ansvarlige foretak, og hvor samsvarserklæringer signeres til ulike tidspunkt i byggesaken, kan det ofte være vanskelig å sikre en korrekt utfylt gjennomføringsplan. Med nye valideringsregler vil forhåpentligvis jobben bli mye enklere, og samtidig hindrer vi innsendelse av søknaden dersom gjennomføringsplanen har påviste feil.


Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

11.03.2021

Holte ByggSøk oppdatert til versjon 2.22

Holte ByggSøk er nå oppdatert med flere nye funksjoner og forbedret brukervennlighet. Klikk på knappen under for å se alle endringer og tillegg versjonen inneholder. Vi ønsker å fremheve én etterlengtet funksjon:


Du kan nå sende utkast av søknaden til tiltakshaver

I kapittelet for tiltakshaver finner du nå en knapp, som heter "Send utkast", og med denne kan du sende et foreløpig utkast av søknaden med alle opplastede vedlegg på e-post. På denne måten kan tiltakshaver få mulighet til å se igjennom søknaden før denne sendes kommunen. Vær oppmerksom på at denne funksjonen krever at søker logger inn i Altinn, dette for å få sammenstilt all søknadsinformasjon i presenterbare PDF-filer for søknadsskjema, gjennomføringsplan og vedleggsliste. Når PDF-filene er genererte, opprettes e-posten med søknadsutkastet og vedlegg, og er klar for å sendes tiltakshaver.

Byggere

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

03.02.2021

Holte ByggSøk v. 2.21 med endringssøknad

ENDRINGSSØKNAD ER KLAR!

Nå kan du opprette endringssøknad i Holte ByggSøk. Søknad om endring brukes når du skal endre tiltaket ditt i forhold til hva du i utgangspunktet har fått tillatelse til å bygge/rive. Endringssøknaden er bygd opp på samme måte som de andre søknadene i Holte ByggSøk, med valideringer, huskeliste og advarsler, og med mulighet for å laste opp relevante vedlegg.


Dersom du allerede startet med en ramme eller ett-trinns søknad i Holte ByggSøk, vil endringssøknaden være forhåndsutfylt med tidligere data. Du må da selv gjøre korrigeringer tilpasset endringen du nå skal søke om. Du skal kun endre data slik at disse samsvarer med tiltaket etter endringen, hvilket betyr at endringssøknaden kan inneholde mye av den samme informasjonen som allerede er sendt inn til kommunen tidligere. Hvordan dette er løst er bestemt av DiBK. For å sikre at søker har foretatt nødvendige justeringer i endringssøknaden, har vi lagt inn en slags sikkerhetsventil som skal hindre at søker sender fra seg søknaden uten at disse tilpasningene er gjort. Denne «sjekken» finnes i alle kapitler hvor informasjon gjenbrukes fra opprinnelig søknad.

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

I Holte ByggSøk kan du opprette endringssøknad uten å ha en søknad i systemet fra før. Har du sendt inn en søknad om tillatelse til tiltak på papir, har du likevel mulighet for å fortsette søknadsprosessen i Holte ByggSøk med en endringssøknad som den første søknaden.


Velg hvilke(n) bolk(er) du skal søke om endring fra. Ut fra hvilke bolker som er valgt, vil Holte ByggSøk skjule/vise hvilke felter som må svares ut og hvilke vedlegg som skal/bør følge med søknaden. Det er mulig å nabovarsle uansett hvilke «bolker» som er valgt for endring.Følgende bolker finnes i dag:

 • Endring av areal
 • Endring av plassering
 • Endring av bruk
 • Endring av annet
 • Endring som krever søknad om dispensasjon eller unntak fra TEK

Fellestjenester BYGG ser på muligheten for å lage flere bolker, som for eksempel endring av fasade, innvendige endringer og endring av tekniske installasjoner.


Komplette endringsnotater

09.12.2020

Holte ByggSøk oppdatert til versjon 2.20

Holte ByggSøk er oppdatert til ny versjon. Denne versjonen omfatter hovedsakelig:

 • Prosjektlisten, som hjelper deg til å holde kontroll på statusene i byggesakene dine, har gjennomgått flere forbedringer. Blant annet er saksansvarlig lagt til listen. Dette betyr bedre kontroll for dere som er flere ansatte som jobber med byggesøknader i bedriften, og som ønsker at alle de ansatte skal ha innsyn i hverandres søknader. På «Min side» vil du i listen kunne få tilgang til alle sakene hvor du er satt som «prosjektadministrator», men du kan nå i tillegg filtrere på saksansvarlig.
 • Notater er gjort enda mer brukervennlig.
 • Ny type signering av ansvarsretter, samsvars- og kontrollerklæringer for ansvarlig søker slik at erklæringene signeres direkte og legger seg automatisk til søknaden uten at søker må innom Altinn-innboksen sin.
 • Rammesøknad, ett-trinns søknad og gjennomføringsplan er oppdatert til nye versjoner slik at Holte ByggSøk nå tilfredsstiller de nye kravene til Fellestjenester BYGG.
 • Endringene er gjort for å tilpasse digitale søknadssystemer til de nye blankettendringene som kom 1.oktober i år. Gjennom nye krav må ansvarlig søker angi tiltaksklasse for SØK og gjennomføringsplanen gjenspeiler nå funksjon (PRO, UTF og KONTROLL) istedenfor fagområde, som er fjernet helt fra gjennomføringsplanen.
 • Samtidig med disse «blankett-tilpasningene» har Fellestjenester BYGG også strammet inn på kravene til informasjon i søknadene: hvilke punkter som må svares ut, hvilke vedlegg som skal følge søknaden, men også hvordan informasjonen som gis skal fremstilles (for eksempel vil telefonnumre skrevet med mellomrom ikke bli godtatt). Du vil derfor oppleve en del strengere valideringer enn tidligere og PDF-ene til ramme, ett-trinns og gjennomføringsplanen vil ha en noe annen oppbygning enn før.

Byggere

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

23.09.2020

Holte ByggSøk v. 2.19

Det er kommet nye forbedringer i Holte ByggSøk for lettere å styre søknadsprosessen og sikre at riktig person blir mottaker av varsler i byggesaken. 

 1. Egen prosjektliste som viser søknadsprosessen (vises både på «min side» og «min bedrift»).
 2. Loggføring av hvem som oppretter, sender inn, annullerer og gjenåpner søknader.
 3. Med nytt menyvalg «Saksansvarlig» - kan ansvarlig for byggesaken tilordnes og få tilpassede varsler.
 4. Nytt menyvalg «Notater» - her kan du også opprette oppgave til notatet.
 5. DOK – Egnethetsanalyse av det offentlige kartgrunnlaget, kan hentes ut om eiendommen fra Geodata.
 6. Sjekk mot det sentrale godkjenningsregisteret – om de ansvarlige foretakene har SG.

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

01.07.2020

Holte ByggSøk v. 2.18

Holte ByggSøk er igjen oppdatert med ny versjon.

I versjon 2.18 har flere nyttige funksjoner kommet på plass i programvaren.


Du kan nå låse opp opplysninger i Fag og Foretak selv om ansvarsområdet er satt som avsluttet. Drag and drop er implementert for opplasting av vedlegg. Under knappen "Lag skjema"  kan du tilpasse PDFer for manuell utfylling og signering. I tillegg til flere andre endringer.

Komplette endringsnotater

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

08.05.2020

Holte ByggSøk oppdatert til versjon 2.17

Vi i Holte jobber hele tiden hardt for å forbedre og utvikle vår programvare. I Holte ByggSøk versjon 2.17 er det blitt enklere å se om søknader er levert kommunen eller ikke. Og hvis det skulle hende at Fellestjenester BYGG eller Altinn er nede, vil SEND-knappene hos deg bli deaktivert, slik at det ikke skal være mulig å sende noe som ikke kan mottas.


Hovedformålet med denne oppdateringen har altså vært å sikre at innsendinger ikke feiler og gjøre brukeren i stand til å håndtere feilsituasjoner - f.eks. kan en feilet søknad rettes opp og sendes på ny. I tillegg har det blitt lagt til en funksjon som viser driftsmeldinger til deg som kunde, samt en hel rekke med andre nyttige forbedringer.

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

17.03.2020

Holte ByggSøk er oppdatert med nye brukervennlige funksjoner

Oppdateringene denne gangen kommer som en følge av ønsker fra dere som kunder:

 • Mulighet for å laste opp filer direkte fra Dokumentmodulen til Holte ByggSøk.
 • Nabovarsel: Mulig å laste opp vedlegg både fra aktiv søknad og fra Dokumentmodulen.
 • Bedre kontroll av naboinformasjon. Når opplysninger mangler, vises feilikon og du får ikke sendt nabovarsel til denne.
 • Tydeliggjort med fargebruk at søknader er sendt og annullert.

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

01.04.2020

Holte ByggSøk er oppdatert med ny versjon av nabovarsling og eksportmuligheter fra Fag og foretak:

Holte ByggSøk er igjen oppdatert med ny versjon. 


Det er hovedsakelig nabovarslingkapittelet som er oppdatert med nye funksjoner, men vi vil også fremheve muligheten for å eksportere oversikten i Fag og foretak til Excel. 


Denne kan være svært nyttig å ha for både tiltakshaver og for de andre foretakene som er involvert i byggesaken, og nå er denne oversikten enkel å tilpasse og sende videre.  

Komplette endringsnotater

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

27.03.2020

Oppdaterte kartdata i Nabovarslingsløsningen i Holte ByggSøk

Oppdatert kart og grunnlagsdata i nabovarslingsmodulen

Med nytt kart og kartfunksjonalitet er nabokartet betydelig forbedret. 


Nabokartet involverer store endringer, og som følge av dette må nabolister opprettes på nytt. Eiere som har mottatt varsel tidligere, vil fortsatt være tilgjengelig under statusfanen og i rapportvisningen.


Obs! Nabovarslingskartet fungerer dessverre ikke i nettleseren Internett Explorer for øyeblikket. Vi forsøker å få fikset dette, men inntil videre anbefaler vi å bruke en mer moderne nettleser, som f.eks. Google Chrome, Firefox og Edge.


Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

17.03.2020

Holte ByggSøk er oppdatert med nye brukervennlige funksjoner

Oppdateringene denne gangen kommer som en følge av ønsker fra dere som kunder:

 • Mulighet for å laste opp filer direkte fra Dokumentmodulen til Holte ByggSøk.
 • Nabovarsel: Mulig å laste opp vedlegg både fra aktiv søknad og fra Dokumentmodulen.
 • Bedre kontroll av naboinformasjon. Når opplysninger mangler, vises feilikon og du får ikke sendt nabovarsel til denne.
 • Tydeliggjort med fargebruk at søknader er sendt og annullert.

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

02.03.2020

Vedrørende SOSI-filer i byggesaker

Mange kunder spør om muligheten til å sende inn SOSI-filer gjennom Holte ByggSøk, fordi de erfarer at kommunene krever dette. 


Vi har undersøkt muligheten med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), som setter reglene for datamodellen til Fellestjenester bygg. 


DiBK svarer at kommunene ikke kan kreve denne filtypen, og vil dermed ikke legge til rette for at SOSI-filer kan innsendes gjennom de nye digitale søknadssystemene, herunder Holte ByggSøk.

Her finner du DiBKs uttalelse.

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

28.02.2020

Holte ByggSøk er oppdatert med ny versjon av nabovarsling

Fellestjenester BYGG har gjort vesentlige forbedringer og feilrettinger som berører nabovarslingstjenesten, og Holte ByggSøk har nå oppdatert til denne versjonen av nabovarsling (versjon 4). 


Som bruker av Holte ByggSøk vil du merke forbedringene ved blant annet at:


 • Hvis en nabo eier flere av eiendommene som varsles, vil naboen nå motta kun ett varsel i Altinn (i motsetning til tidligere da man mottok ett varsel per eiendom). I meldingen fremkommer alle naboeiendommene i en oversiktlig liste.
 • Fordi naboen kun mottar ett nabovarsel, kan denne også kun gi ett svar på varselet. Dette sikrer at samme nabo ikke kan gi ulikt svar på varselet.
 • Distribusjonen av nabovarsler er rettet slik at den ikke stopper opp selv om det er feil på en mottaker. Tidligere var det slik at hele sendingen ble feilmeldt, men nå er det kun de distribusjonene som ikke kan gjennomføres som merkes som feilet.
 • Status-fanen er tilpasset den nye versjonen av nabovarslingen. Standard visning av statuslisten viser nå kun én rad per eier/hovedvarsel. Ønsker man å se alle de tilknyttede varslene for hver eier, krysser man av for «Vis tilknyttede varsler». Disse vises da som underrader til hovedvarselet.


Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Eksempel på visning av status-fanen der tilknyttede varsler vises:

21.02.2020

Holte ByggSøk er oppdatert med bedre statussporing på nabovarsler og arkiv for samsvarserklæringer

Nabovarsel

 • Bedre statussporing av varslene. Fokuset er nå lagt på naboene, ikke kun på selve varselet.

 • Status på varslede naboer er mer oversiktlig. Det er også lagt til rette for å registrere samtykker og merknader manuelt på den enkelte nabo.

 • Lagt til rette for å håndtere manuell varsling av naboer, også med tanke på å holde oversikt over status og merknader.

Filarkiv for samsvars- og kontrollerklæringer

 • Nytt valg i venstremenyen: Samsvarserklæringer.
 • Starter du midt i en søknadsprosess, f.eks. med en brukstillatelse, kan du samle alle gamle samsvarserklæringer her – erklæringer fra historiske milepæler.
 • Hvis man i søknaden laster opp en ny versjon av en samsvarserklæring, vil likevel den første versjonen beholdes i arkivet. Vi vil aldri overskrive en signert samsvarserklæring. Dette er veldig greit dersom et foretak f.eks. sender inn samsvarserklæringer for både for IG 1, IG 2 og IG 3. Da beholdes alle filene i arkivet - mens det er kun opplysningene om den siste som oppdateres i gjennomføringsplanen.
 • Opplasting av samsvarserklæringer skal altså fortsatt foregå i ansvarskapittelet fane 2. Her settes også datoen som kommer i gjennomføringsplanen.

Disse endringene er gjort for å sikre god håndtering av samsvars- og kontrollerklæringer når vi får på plass digital signering av disse skjemaene.

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

23.01.2020

Søknader sendt fra Holte ByggSøk – husk å følge med på kommunens postlister!

Kommunene har dessverre ulik praksis å motta digitale søknader på. Det varierer mellom eByggesak, SvarInn og Altinn.

Etter kommunereformen 1. januar 2020, ser vi en liten økning i at byggesøknader sendt inn via FtB/Altinn ikke blir registrert mottatt av kommunene. 


Dette kan skyldes to ting:

 • Kommunen har ikke kunngjort nytt organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene, slik at FtB ikke har plukket opp det nye organisasjonsnummeret.
 • Kommunen har ikke satt opp SvarInn på det nye organisasjonsnummeret ennå.

I tillegg har vi sett at enkelte kommuner, som mottar i Altinn, av ulike årsaker har problemer med å se at de har mottatt digitalt innsendte søknader.


Holte oppfordrer derfor deg som ansvarlig søker å følge opp kommunen etter 2-3 dager for å sjekke om saken din er mottatt og registrert slik at saksbehandlingstiden overholdes. Følg derfor med på kommunens postlister, eller kontakt kommunen direkte.


Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

17.01.2020

Holte ByggSøk er oppdatert med innsendelse for supplering/endring av ansvar:

Denne innsendingsformen gir deg mulighet til å endre gjennomføringsplan og ansvarsretter, og kan benyttes når du skal:

 • Supplere søknaden med ansvarsrett for foretak.
  Eks: Søknaden er sendt inn, og skal suppleres opp med utførende eller kontrollerende foretak, der foretakene ikke tidligere var valgt.

 • Korrigere tidligere innsendt gjennomføringsplan og ansvarsretter.
  Eks: Kommunen krever annen tiltaksklasse eller endret beskrivelse av et ansvarsområde, og du må korrigere tidligere innsendt ansvarsrett og gjennomføringsplan.

 • Melde inn endring av ansvarsfordeling i prosjektet.
  Eks: Et nytt foretak overtar ansvaret for et ansvarsområde som tidligere har vært ansvarsbelagt et annet foretak, eller man skal legge til ytterligere funksjoner/ansvarsområder til søknaden.

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

Kom i gang med Holte ByggSøk

Gratis webinar for deg som vil bruke systemet så effektivt som mulig

Nye datoer for januar - Juli 2020 er ute!


Hvordan komme i gang med Holte ByggSøk

 • Om Altinn-rettigheter
 • Opprette prosjekt
 • Tildele roller

Funksjonalitet i Holte ByggSøk

 • Valideringsregler
 • Nabovarsling
 • Fag og foretak

Det vil bli satt av noe tid til eventuelle spørsmål når agenda er gjennomført.

Klikk på knappen under for å velge tidspunkt og melde deg på

30.12.2019

Viktig info om kommunereformen 2020 for deg som bruker Holte ByggSøk!

Når kalenderen viser 2020, vil én av tre nordmenn ha fått ny kommune. En rekke eiendommer i disse kommunene får også nye gnr/bnr og adresser. Alt dette får betydning for deg som bruker Holte ByggSøk.
Eiendomsinformasjonen må oppdateres

Har du opprettet en søknad i Holte ByggSøk som ennå ikke er sendt inn til kommunen, må du etter 1.1.2020 oppdatere eiendomsinformasjonen i den aktuelle søknaden dersom denne har fått nytt kommunenummer. Forsøker du å sende inn en søknad med matrikkelinformasjon som ikke lenger er i bruk, vil søknaden bli avvist av Altinn. Det samme gjelder dersom du forsøker å nabovarsle eller gjennomføre andre handlinger som krever pålogging i Altinn. Du må selv ha kjennskap til nytt kommunenavn og evt. nytt gnr/bnr og adresse.


Vi anbefaler for ordens skyld at du oppdaterer eiendomsinformasjon både på prosjektnivå og i søknaden. Ved registrering av eiendomsinformasjon henter vi informasjonen fra matrikkelen, denne skal oppdateres 1.1.2020. Vi anbefaler at du ikke sender inn søknader denne dagen.


Nedetid hos Altinn

På grunn av kommune- og regionreformene skal adresser oppdateres i Altinn. Altinn har derfor varslet nedetid 1.1.2020 i tidsrommet 17:00 til ca. 23:00.

I denne perioden vil du ikke kunne gjennomføre handlinger i Holte ByggSøk som krever pålogging i Altinn. Eksempler på dette er nabovarsling, innhenting av signaturer på ansvarsretter, forhåndsvise eller sende inn søknaden.


Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

08.11.2019

ByggSøk oppdatert med maler for Fag og Foretak

Det er nå mulig å lagre Fag og foretak (gjennomføringsplan) som mal, både med og uten foretaksopplysninger. Dette innebærer at du enkelt kan gjenbruke et eksisterende oppsett på ansvarsområder og ansvarlige foretak i nye byggesaker.


Har du allerede et prosjekt hvor du har lagt inn en del opplysninger i Fag og Foretak, kan det enkleste være å lagre dette oppsettet som mal. Hvis du ikke har det, kan maler for Fag og Foretak opprettes fra bunnen av i bedriftsområdet. Ytterligere administrering og tilpasninger av malene gjøres på bedriftsnivå.


Prosjektområde

 • Opprette mal fra et eksisterende oppsett i Fag og Foretak


Bedriftsområde

 • Opprette mal fra bunnen av
 • Endre navn og beskrivelse av en mal
 • Opprette / endre / slette ansvarsområder til en mal

Vil du ha disse oppdateringene på e-post?

Komplette endringsnotater

Lyst til å komme i gang med Holte ByggSøk?

Funnet feil, mangler eller har tips?

Send oss en henvendelse i dag og effektiviser din arbeidshverdag.

Rett skal være lett!

Bruk knappen under og send oss en hendvendelse igjennom vår supporttjeneste