HoltePortalen

markedets mest komplette 

prosjektstyringsverktøy

HoltePortalen er et komplett prosjektstyringsverktøy med tilgang til alt du trenger via pc og app på mobil, uansett hvor du og dine ansatte er. Slik sparer du masse tid og har samtidig full kontroll. 


Velg om du vil plukke moduler selv, eller velge en av våre ferdige pakker.

Velg pakke for å se innholdet
Basis KS
Basis HMS
Proff
Premium
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Fra kr: ,-
Moduler
Holte Prosjektsenter/CRM
Registrer kunder eller kontakter i systemets kontaktregister og bruk dem i prosjekter du oppretter. Alle ansatte som er involvert i en jobb kan settes som prosjektdeltakere og tildeles oppgaver. Lagre dokumentene dine i prosjektet og sørg for at de alltid er tilgjengelige. Integrer e-post i systemet og ha alt du trenger på ett sted.
Holte Time
Et digitalt verktøy for timeføring på nett og mobil (iOs og Android) gjør det enkelt å holde kontroll på timene til enhver tid.
Holte Sjekklister
Legg til rette for god og effektiv kvalitetssikring av arbeidene. Fyll ut sjekklister elektronisk ved bruk av apper, og unngå problemer med papirer og plasskrevende permer. Få også bedre kontroll over KS-arbeidet og sikre deg nødvendig dokumentasjon.
Holte Rutiner HMS
Web- og appbasert verktøy for å håndtere HMS-rutiner. Løsningen gjør det enklere både å vedlikeholde og etterleve rutinene, slik at prosjektene kan gjennomføres med høy kvalitet.
Holte Inspeksjon
Et web- og app basert verktøy for å gjennomføre ulike typer inspeksjoner, som f.eks. vernerunder og ettårsbefaringer. Effektiv tilrettelegging, gjennomføring, rapportering og oppfølging.
Holte Personalstyring
Verktøyet som gir deg full oversikt over dine ansatte. Med tilgang på et bredt utvalg personaldokumenter er det enkelt å lagre alt som er påkrevd og relevant på hver ansatt.
Holte Kontrakt
Verktøyet inneholder standardiserte forbrukerblanketter og NS-kontrakter mellom profesjonelle, uansett størrelse og entrepriseform. Blankettene kan enkelt fylles ut og lagres på prosjektet ditt i HoltePortalen.
Kalkulasjonsnøkkelen
Norges mest brukte kalkyleverktøy. Et digitalt oppslagsverk med over 4400 priser for både nybygg, ombyggings- og rivearbeider. Alle priser er bygget opp med tidsforbruk og materialforbruk etter markedstall.
Holte Dokumentasjon
Med dette verktøyet kan du dokumentere fortløpende med bilder og kommentarer, og gjøre bilder og dokumenter tilgjengelig på app for alle deltakere.
Holte Risikoanalyse
Web- og appbasert verktøy for å avdekke risiko og sette inn tiltak som forebygger personskader og andre uønskede hendelser på arbeidsplassen.
Holte Faktura
Du kan med få tastetrykk fakturere kunden på en rask og oversiktlig måte. Grunnlaget fra ansattes timeføring, turer fra kjøreboken og materaler brukt underveis i prosjektet hentes rett inn i programmet. Si farvel til kvelder med endeløse papirbunker og uleselige timeskjemaer. Holte Faktura har støtte for EHF. Du kan også sende påminnelse til kunder, når en betaling uteblir.
Holte Blankett
Holte Blankett inneholder søknadsskjemaer og blanketter til byggesak, og er ordnet slik at du får god oversikt og struktur på byggesøknadene dine. Når søknaden er klar for innsending, kan du velge å skrive ut søknaden til papir eller sende søknaden via e-post til kommunen.
Holte Ressursplanlegger
Et digitalt planleggingsverktøy som hjelper deg å planlegge arbeidsdagen. Legg ut og fordel oppgaver. Ansatte kan få pushvarsler på mobil om oppgaver som skal gjøres.
Holte Rutiner GDPR
Digital løsning for å håndtere rutiner og etterleve Personopplysningsloven. Løsningen inneholder mange eksempler på rutiner som enkelt kan tilpasses bedriftens behov.
Holte Avvik
Et verktøy som legger til rette for god og effektiv kvalitetssikring. Fyll ut sjekklister på app og unngå papirer og plasskrevende permer. Du får også bedre kontroll over KS-arbeidet og sikrer deg nødvendig dokumentasjon.
Holte Kundedeling
Verktøy for rask og enkel deling av bilder fra byggeprosessen direkte med kunden – via en kundedelingsside på web. Slik involverer du kunden og kvalitetssikrer prosessen.
Holte Rutiner KS
Web- og appbasert verktøy for å håndtere KS-rutiner. Løsningen gjør det enklere både å vedlikeholde og etterleve rutinene, slik at prosjektene kan gjennomføres med høy kvalitet.
Se hva våre kunder sier om oss

Les om bedrifter i din bransje som har valg Holte som sin totalleverandør av programvare.

Har all programvare fra én leverandør

I Berlevåg, på 70,5 grader nord, holder tømrerfirmaet Kristiansen & Bendiksen AS til. De startet sin virksomhet midt i korona-pandemien i juni 2020. Fra før av hadde gutta erfaring fra ulike typer programvare, men ble raskt enige om å satse på kun én totalleverandør for sin bedrift. Det ble Holte.

Full kontroll på HMS og KS med HoltePortalen

Byggmester Neteland AS har butikker og kjøpesentre som spesialitet. De er 100 ansatte i bedriften og i perioder leier de inn 150 til. For å holde styr på alt fra sjekklister, avvik og risikoanalyse til timeføring og kjørebøker, bruker de HoltePortalen.

VIDEO

Samle alt hos en leverandør, på en plattform

I HoltePortalen kan du følge prosjektet hele veien fra befaring til fakturering, via bl.a. kontrakt, byggesøknad, kvalitetssikring og HMS, elektronisk mannskapsliste, timeføring, og kjørebok. Du får også tilgang til Norges største prisbase med erfaringstall på både rehab og nybygg.